h1

Projekt VODA, 15.-16. marec 2006

september 19, 2006

V letošnjem letu smo se na naši gimnaziji odločili, da bomo Svetovni dan voda počastili nekoliko drugače, kot prejšnja leta.
K sodelovanju smo povabili dijake drugih letnikov (198) in mentorje iz posameznih aktivov (18).
Osnovna ideja je bil pravzaprav MOZAIK, v katerega bi posamezniki prispevali kamenčke in tako sestavili pisano sliko o pomenu vode.
Podobne barvne lise na mozaiku predstavljajo medpredmetno povezovanje (informatika se vključuje v vse teme, našli so se sociologi, filozofi in psihologi, povezali sta se kemija in biologija…)
Mentorji so pripravili podprojekte, na katere so se dijaki prijavili, glede na svoj interes, da pa ne bi bili prikrajšani za celotno sliko, so ključne ugotovitve in dogodke obeležili na način, ki ga je moč predstaviti tudi sošolcem in javnosti (plakati, power point predstavitve, fotografije, film, izdelki, umetniške stvaritve in nenazadnje tudi bilten, ki je pred vami).
V tem projektu smo se učili zbirati ideje, se poslušati, usklajevati številna mnenja, načrtovati delo, sodelovati, nastopati, premagovati različne ovire na poti k počastitvi vode, najpomembnejše in najdragocenejše tekočine za življenje na Zemlji.

Koordinatorica projekta Dragica Dervodel Moškon

Bilten

Vabilo na sklepno prireditev

Kratki filmi

Glasba Fizika Jeziki Kemija in biologija Likovna vzgoja Sociologija Športna vzgoja

Advertisements
%d bloggers like this: