h1

PREDMETI

september 28, 2006

V tej rubriki se predstavijo predmetna področja. Dostopne so razne naloge za delo pri pouku, gradiva za pomoč pri učenju, razna tekmovanja, časopisi…


INFORMATIKA
Navodila za vaje, projektne naloge dijakov, gradiva.
več …

FIZIKA
Izbirni predmet 4.letnik, tekmovanja, zanimivosti, laboratorijske vaje, …
več …

KEMIJA
Laboratorijske vaje, …
več …

MATEMATIKA
4.letnik, tekmovanja, zanimivosti, izbor nalog, …
več …

NEMŠČINA
Izbirni predmet 3.letnik, mednarodna projekta, tekmovanje za bralno značko,
online roman, nemški časopis Alles Klar, …
več …

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Gradiva, povezave…
več …

Advertisements
%d bloggers like this: