h1

UNESCO

september 28, 2006

Mednarodna organizacija UNESCO je po drugi svetovni vojni organizirala gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepil  znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje. Unesco je spodbudil organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci in učitelji. Zvezo je poimenoval Associated Schools Project – net / ASPnet. Šole, ki sodelujejo v mreži Unesco šol, so članice ASPnet mreže. 

V Sloveniji je bila prva šola vključena v ASP net leta 1992. Leta 1997 je bila vzpostavljena mreža šol na nacionalni ravni. Od takrat je njena članica tudi Gimnazija Ravne na Koroškem. Vsa leta se uspešno vključujemo v mednarodne in nacionalne projekte.  

V letošnjem šolskem letu 2005/2006 smo se udeležili proslave ob Dnevu človekovih pravic v Ljubljani, obeležujemo mednarodne spominske dneve, skrbimo za zdravo in prijazno okolje, vzgajamo za mir, strpnost in nenasilje.  

Gimnazija Ravne na Koroškem se trudi v vse svoje projekte vključiti štiri Delorsova načela, ki zavezujejo vse članice mreže Unesco šol: 

Učiti se, da bi vedeli.

Učiti se, da bi znali delati.

Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

Učiti se biti. 

UNESCO ASP net ima tudi konkretne projekte in naloge: 

  • obeleževanje mednarodnih spominskih dni – naravoslovnih in človekoljubnih
  • vzgoja za mir, strpnost in nenasilje
  • skrb za zdravo in prijazno okolje
  • skrb za kulturno dediščino
  • naučiti se misliti in čutiti lokalno in globalno
  • ohranjati v povezovanju sveta svojo identiteto
Advertisements
%d bloggers like this: