h1

Interesne dejavnosti

oktober 3, 2006

Recitacijski krožek Miran Kodrin, Tadeja Germadnik

Šolski časopis Flegma Mira Razdevšek, Miran Kodrin

Glasilo maturantov Vresje Mira Razdevšek, Miran Kodrin

Letopis Marjana Žaže, Tadeja Germadnik

Športni časopis Bilten Darinka Žerdoner, Terezija Jamnik

Projekt linearnih anagramov Miran Kodrin

Gledališki prizori iz mature Silva Sešel

Multimedijski projekt – Ljubezenske poezije Miran Kodrin

Literarni večeri/popoldnevi Mira Razdevšek, Irena Oder

Bibliopedagoške ure Irena Oder

Evropski matematični kenguru Helena Kos

Logika Simona Ledinekevšek, Miran Kodrin

Matematični krožek Darinka Furman, Simona Vreš, Andrej Ruter, Ivan Verčko

Debata v slov. in ang. j. Milena Gagič

Angleški časopis Helena Čas, Petra Areh

Angleška bralna značka Aktiv angleščine

Ekskurzija v London in na Irsko Milena Forštner

Angleški dramski krožek Helena Čas, Petra Areh

Mednarodni projekti Milena Forštner

Nemški časopis Majda Gregorek, Bernarda Vrečko, Majda Kotnik Čertalič

Nemška bralna značka Aktiv nemščine

Projekt – Uporaba Interneta pri pouku nemščine Bernarda Vrečko

Raziskovalne naloge Marija Krajnc

UNESCO Manuela Gruber

Prostovoljno socialno delo Metka Čebulj

Kemijski krožek Aktiv kemije

Debatni večeri Jože Ručigaj

Šolska tekmovanja: košarka, nogomet, odbojka Aktiv športne vzgoje

Projekt Pomladni dan Sonja Buhvald

Obisk Benjamin Kumprej, Aleksander Kotnik

Planinski odsek Maksimiljan Kotnik, Ivan Verčko, Marijan Valcl

Pevski zbor Suzana Makič

Advertisements
%d bloggers like this: