h1

Izpitni roki

oktober 3, 2006

POPRAVNI, PREDMETNI, DOPOLNILNI IZPITI1. Zimski rok: 12. – 16. 02. 2007

2. Spomladanski rok:
– dopolnilni izpiti:
21. – 24. 05. 2007
– za kandidate zaključnega letnika in maturitetnega tečaja
 04. 06. 2007 – 06. 07. 2007
– za kandidate 1., 2. in 3. letnika in ostale kandidate
28. 06. 2007 – 06. 07. 2007
3. Jesenski  rok: 16. – 31. 08. 2007

Roki za popravne, predmetne, dopolnilne izpite so tudi enkrat
v vsakem ocenjevalnem obdobju, po dogovoru s kandidatom.
Izredne roke za izpite določi ravnatelj šole.
MATURA 2007

1. Spomladanski rok:
 10. 03. 2007 – predmaturitetni izpit iz angleščine
 12. 05. 2007 – slovenščina I. del (esej)
26. 05. – 13. 06. 2007 – pisni izpiti iz ostalih predmetov
18. 06. – 24. 06. 2007 – ustni izpiti  
2. Jesenski izpitni rok:
23. – 29. 08. 2007 – pisni izpiti
30., 31. 08 , 01. 09. 2007 – ustni izpiti  

Advertisements
%d bloggers like this: