h1

Predmetnik splošne gimnazije

oktober 5, 2006

                             

                                            letnik (tedensko število ur)

Predmet

1. 2. 3. 4. Skup. št. ur
Obvezni štiriletni predmeti          
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jeziki 3 3 3 3 420
Drugi tuji jeziki 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Obvezni predmeti          
Glasba 1,5       52
Likovna umetnost 1,5       52
Geografija 2 2 2   210
Biologija 2 2 2   210
Kemija 2 2 2   210
Fizika 2 2 2   210
Psihologija     2   70
Sociologija   2     70
Filozofija       2 70
Informatika 2       70
SKUPAJ 32 29 29 21  
Ure za izbirne predmete 3 3 8-12  
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30  
SKUPAJ 32 32 32 29-33  

Advertisements
%d bloggers like this: