h1

Predmetnik za oddelke športne gimnazije

oktober 5, 2006

                                             letnik (tedensko število ur)

Predmet 1. 2. 3. 4. Skup. št. ur
Obvezni štiriletni predmeti          
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jeziki 3 3 3 3 420
Drugi tuji jeziki 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 6 6 6 3-6 735
Obvezni predmeti          
Glasba   1,5     52
Likovna umetnost     1,5    
Geografija 2 2 2   210
Biologija 2 2 2   210
Kemija 2 2 2   210
Fizika 2 2 2   210
Psihologija     2   70
Sociologija   2     70
Filozofija       2 70
Informatika 2       70
SKUPAJ 32 33,5 33,5 22  
Ure za izbirne predmete   1 1-2 10-12  
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30  
SKUPAJ 32 34-35 34-36 31-36  
Advertisements
%d bloggers like this: