h1

PREDSTAVITVE

oktober 5, 2006

Fizikalne lastnosti organskih spojin (Temperatura tališča in vrelišča, topnost, gostota, prevodnost,
barva vonj.)

Advertisements
%d bloggers like this: